48. Pokal Vitranc 2009

O tekmovanju


Rezultati
Uradni rezultati / Official results - VSL/GS Uradni rezultati / Official results - SL/SL

Štartne liste / Start lists


Veleslalom, 2.tek / GS 2nd run Slalom, 2.tek / SL 2nd run


Sezona 2009 / Season 2009
Bilten 2009

X-plozija zabave / X-plosion of fun

 

Organizacijski komite

IZVRŠNI OK:

Metod DRAGONJA, predsednik

Simon OBLAK, izvršni podpredsednik

Tone ALBREHT, podpredsednik, predsednik ASK Kr. Gora

Jure ŽERJAV, podpredsednik, župan občine Kr. Gora

Vasilij PREŠERN, podpredsednik

Boris PESJAK, podpredsednik, komisija za finance in marketing

Jože KOTNIK, protokol, program in ceremonije

Aleš VIDIC, vodja tekmovanja in Tekmovalnega odbora

Janez ŠMITEK, svetovalec vodje tekmovanja

Srecko MEDVEN, generalni sekretar, marketing

ČLANI OK:

Hugo OITZL, vodja projektov in investicij

Jože AJDIŠEK, vodja komisije za promet

Marjan JAKŠE, vodja komisije za varnost

Sandra RAKOVEC, vodja komisije za nastanitve

Matevž PODREKAR, vodja tehničnih služb

Jerneja SMOLE, vodja komisije za odnose z javnostmi in medije

dr. Anton LAH, vodja komisije za zdravstvo

Vlasta KOTNIK, tajništvo tekmovanja in akreditacije

Matej PARADIŽ, vodja protokola

Tilen MAJNARDI, vodja programa spremljajočih prireditev

Franja KREVZEL, vodja ceremonij

Tomaž KRAJNČIČ, vodja odbora sponzorjev

Bojan KRIŽAJ, član

Lado VINDIŠ, član - RTV Slovenija

Jaro KALAN ,  član SZS

Anton RIBNIKAR , član SZS

Simon VINDIŠ, član - PU Kranj

Tekmovalni odbor

  Gunter HUJARA, FIS direktor svetovnega pokala

  Rudolf STOCKER, FIS Technični delegat

  Aleš VIDIC, Vodja tekmovanja in tekmovalnega odbora

  Matevž PODREKAR, Vodja tehnične službe

  Boštjan KNIFIC , Predstavnik komisije za varnost

  Klavdij MLEKUŽ, Vodja kontrol

  Alojz VEBER, Vodja priprave cilja

  Janko PIRC, Vodja priprave proge

  Janko KRŽIČ, Skladišče in materiali

  Roman SLIVNIK, Vodja strojne priprave prog

  Žare ŠTRUKELJ, Vodja oddrsovalcev

  Gregor BENEDIK, Servisne sobe in vodja ekipe marketinga

  Rudi KOKALJ, Prehrana za organizacijo

  Vinko OTOVIČ , PMP Kranjska Gora

  Jože AJDIŠEK, Predstavnik komisije za promet

  Srečko MEDVEN, Generalni sekretar OK Pokal Vitranc