50. Pokal Vitranc 2011

O tekmovanju

IZVRŠNI OK:

Metod DRAGONJA     predsednik

Srečko MEDVEN       generalni sekretar, marketing

Simon OBLAK           izvršni podpredsednik

Boris PESJAK           podpredsednik, komisija za finance in marketing

Jure ŽERJAV            podpredsednik, župan občine Kr. Gora

Grega BENEDIK         podpredsednik, predsednik ASK Kr. Gora

Vasilij PREŠERN         podpredsednik

Jože KOTNIK            podpredsednik

Aleš VIDIC               vodja tekmovanja in Tekmovalnega odbora

Janez ŠMITEK          svetovalec vodje tekmovanja

 

ČLANI OK:

Hugo OITZL            vodja projektov in investicij

Jože AJDIŠEK          vodja komisije za promet

Marjan JAKŠE          vodja komisije za varnost

Nataša MAKOVEC     vodja komisije za nastanitve

Matevž PODREKAR   vodja tehničnih služb

Jerneja SMOLE        vodja novinarskega središča

Nataša CRNKOVIČ    vodja odnosov z javnostmi

dr. Anton LAH         vodja komisije za zdravstvo

Vlasta KOTNIK        tajništvo tekmovanja in akreditacije

Matej PARADIŽ       vodja protokola

Mirjana BENEDIK     vodja programa, ceremonij in javnega žrebanja

Tilen MAJNARDI      vodja programa spremljajočih prireditev

Tomaž KRAJNČIČ    vodja odbora sponzorjev

Bojan KRIŽAJ         član

Lado VINDIŠ          član - RTV Slovenija

Mitja HERAK           član - PU Kranj

Jure KOŠIR            član - predstavnik SZS

Matija VOJSK         član - predstavnik SZS

TEKMOVALNI ODBOR:

Aleš VIDIC            Vodja tekmovalnega odbora

Gunther HUJARA    FIS direktor Svetovnega Pokala

Hans GROGL         FIS tehnični delegat

Matevž PODREKAR Vodja tehnične komisije

Boštjan KNIFIC      Predstavnik komisije za varnost

Mirjana BENEDIK     vodja programa, ceremonij in javnega žrebanja

Jaka ŠPORN           vodja sodnikov

Alojz VEBER           vodja priprave ciljne arene

Janko PIRC            vodja priprave proge

Janko KRŽIČ          vodja skladišča

Roman SLIVNIK      vodja strojne priprave proge

Žare ŠTRUKELJ      vodja oddrsevalcev

Gregor BENEDIK     vodja ekipe marketinga in servisnih sob

Vinko OTOVIČ       PMP Kranjska Gora

Jože AJDIŠEK        vodja komisije za promet

Srečkko MEDVEN    generalni sekretar OK Pokal Vitranc