Akreditacijska območja

Za posamezne dostope znotraj ciljne arene in na tekmovalni progi, so poleg veljavne akreditacije za Pokal Vitranc, potrebne tudi posebne dovolilnice, ki jih izda FIS in/ali Infront.

Tekmovanje za 62. Pokal Vitranc 2022 bo potekalo v normalnih okvirih!

Za vstop na prizorišče bo potrebna veljavna akreditacija in po potrebi še posebna dovolilnica za dostop do posameznih področij.

Posebne dovolilnice za dostope v ciljni areni in na tekmovalno progo

  • LIVE TV AREA; za dostop do TV studiov v ciljni areni / izda INFRONT
  • ENG AREA; za dostop do področja za ENG ekipe / izda INFRONT
  • FIS RESTRICTED AREA - KRANJSKA GORA ; za dostop do področja za tekmovalce v ciljni areni / izda FIS
  • FIS ID CARD - RESTRICTED AREA mark; za dostop do področja za tekmovalce v ciljni areni / izda FIS
  • FIS COURSE ACCESS; za dostop na tekmovalno progo / izda OK za ekipe
  • COURSE; za dostop na tekmovalno progo / izda OK
  • TV INSPECTION; za TV za ogled tekmovalne proge pred tekmovanje / izda OK (INFRONT)
  • TV ON COURSE; za snemalne ekipe na tekmovalni progi / izda OK (INFRONT)